Fumigasyon

Fumigasyon Nedir ?

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı tamamıyla izole edilmiş ortamda katı , sıvı veya gaz fümigantlar kullanılarak yapılan eradikasyon (yoketme) işlemine fümigasyon denir. Fümigasyon işlemi çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen canlının tüm yaşam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Depolanmış ürün zararlıları dikkate alındığında insektisitlerini hiçbiri ürün içerisinde bırakılan yumurtalara karşı etkin değildir. Bu canlıların üreme hızı ve her seferinde meydana getirdikleri canlı sayısı işletmeyi çok tehlikeli bir bulaşmaya götürecektir.

Fümigasyonun Önemi

- Bulaşık ürüne direk olark uygulanabilirliliği.
- Yüksek düfüzyon yeteneği sayesinde ürünün uç noktalarına kadar etki edebilirliliği ve homojen olarak dağılabilmesi.
- Gıda maddelerinde ki kalıntı ve koku oranlarının tolerans sınırları içerisinde bulunması.
- Haşerelerin tüm biyolojik dönemlerinde etkili olması.
- Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi.

Fümigasyon Gereksinimini Yaratan Canlılar

Tribolium spp. ( Un ve buğday biti)
Sitophilus oryzae (Pirinç biti)
Carpophilus hemipterus (Kuru meyve biti)
Lasioderma serricorne (Tütün biti)


Fümigasyon Uygulama Alanları

Boş veya dolu depolar, silolar, ambarlar
Fabrikalar
Gemiler
Konteynerler
Çadır altında paletli veya çuvallanmış ürünler
Toprak , seralarda , çim alanlarda vb. her türlü bakteri fungus ve yabancı otlara karşı
Haşerelerin biyolojik takvimi göz önüne alınarak uygulamaların gece yapılması gerekmektedir.Uygulamaların sıklığına; mevsim, haşere aktivitesi ve müşterinin ihtiyaçları gibi faktörler etki etmektedir. Fümigasyonun yaz aylarında problemin yoğunluğuna göre yaklaşık her 1,5 - 2 ayda bir gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Şirketimiz istenilen yerde, istenilen şekilde fümigasyon yapmak için gerekli tüm ruhsatlara operatör belgelerine, ilaçlara ve teknik aletlere sahiptir. Unutulmamalıki özellikler ruhsat ve operatör belgesi olmayan şahıs yada şirketlere yaptırılması hem yasak, hem tehlikelidir.